Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 9 – 2019 (1)

  • access_time 14 kwietnia 2019
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download
 
ARTYKUŁY / ARTICLES
Rafał Klepka pobierz/download
Wojna, bitwa, walka… Ramy tematyczne w relacjonowaniu parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2015 roku
War, battle, fight… Framing in media coverage of parliamentary election campaign in Poland in 2015
 
Jakub Idzik pobierz/download
Ołowiany grad: rozwój i główne uwarunkowania działania artylerii w XX wieku
Hail of lead: development and main aspects of artillery in the 20th century
 
Anna Pacholska pobierz/download
Wybrane prawne aspekty kradzieży tożsamości w cyberprzestrzeni
Selected legal issues of identity theft in cyberspace
 
Klaudia Cenda-Miedzińska pobierz/download
Istota muzułmańskiego bezpieczeństwa rodziny w odniesieniu do dziecka w obszarze Hedānat, Velāyat-e nafs i Velāyat-e amvāl na przykładzie ustawodawstwa Islamskiej Republiki Afganistanu
The essence of the security of the Muslim family with regard to a child in the area of Hedānat, Velāyat-e nafs and Velāyat-e amvāl on the example of legislation of the Islamic Republic of Afghanistan
 
Emilia Musiał pobierz/download
Prywatność w Sieci – wybrane zagadnienia
Privacy on the Web – selected problems
 
Piotr Swoboda pobierz/download
Proces przemian w regionalnej i globalnej przestrzeni bezpieczeństwa w pierwszych dwóch dekadach po Zimnej Wojnie w odniesieniu do byłych państw bloku socjalistycznego z Europy Środkowo-Wschodniej (wybrane aspekty)
The process of changes in the regional and global security space in the first two decades after the Cold War in relation to former countries of the socialist bloc from Central and Eastern Europe (selected issues)
 
Jerzy Kordas pobierz/download
Geneza „ukraińskich zmian” w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej z 2018 r.
Genesis of „ukrainian changes” to the Act on the Institute of National Remembrance from 2018
 
Beata Kuźniarowska pobierz/download
Wiktymologia – charakterystyka ofiar przestępstw
Wiktecology – characteristics of victims of crimes
 
Monika Wilanowska pobierz/download
„Niebieskie Karty” a bezpieczeństwo w rodzinie. Założenia, statystyki, perspektywy
„Blue Cards” in the context of security in family. Assumptions, statistics, prospects.
 
Janusz Falecki pobierz/download
Genezowanie bezpieczeństwa
Analyzing Evolution of  Security
 
Sebastian Czechowicz pobierz/download
Powszechny obowiązek szczepień gwarancją „bezpiecznego jutra”? – uwagi na tle krajowych regulacji prawnych i poziomu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Polski
Universal vaccination obligation guarantees „safe tomorrow”? – comments on the background of national legal regulations and the level of sanitary and epidemiological safety in Poland
 
RECENZJE / REVIEW
Przemysław Mazur pobierz/download
Marek A. Koprowski, Akcja „Wisła”. Ostateczna rozprawa z OUN-UPA, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2017,  351 ss.
 
SPRAWOZDANIA / SCIENTIFIC REPORTS
Rafał Kopeć pobierz/download
Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa za rok akademicki 2017/2018