Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 9 – 2019 (2)

  • access_time 4 października 2019
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

 

ARTYKUŁY / ARTICLES
Olga Wasiuta pobierz / download
iWar – bezprecedensowa forma wojny internetowej
iWar – an unprecedented form of Internet war

Przemysław Mazur pobierz / download
Czy dżihad to ideologia? O niekonsekwencjach terminologicznych wokół „walki na ścieżce Boga”
Is jihad an ideology? About terminological inconsistencies related to “striving in the path of God”

Edyta Sadowska pobierz / download
Myśl transhumanistyczna w perspektywie bezpieczeństwa człowieka. Szansa na rozwój czy realne zagrożenie dla populacji ludzkiej?
Transhumanistic thought in the perspective of human security. A chance for development or a real threat to the human population?

Magdalena Szumiec pobierz / download
Czynniki determinujące kierunek kariery zawodowej w świetle wybranych teorii rozwoju zawodowego oraz ich znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa jednostki
The determinants direction of the professional career in selected theories of professional development and their meaning for the personal safety

Rafał Klepka, Jakub Idzik pobierz / download
Polish weeklies in local government election campaign in light of “echo chamber” theory

Andrzej Czop, Agnieszka Juszczak pobierz / download
Pożądane kierunki zmian w obszarze zwalczania przestępczości pseudokibiców
The most desired directions in fighting with hooligans crime

Katarzyna Batorowska pobierz / download
Partycypacja społeczna implikacją polityki informacyjnej na przykładzie środowiska lokalnego
Social participation the implication of information policy on the example of the local environment

Joanna Popławska pobierz / download
Transformacja polityki energetycznej Francji
Transformation of energy policy of France

Jakub Idzik pobierz / download
Broń elektromagnetyczna jako znaczący krok w rozwoju artylerii
An electromagnetic weapon as a significant step in the development of artillery

Klaudia Lewandowska pobierz / download
Przemoc i agresja uczniów jako zagrożenie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym
Violence and aggression of students as a threat to safety in the school environment

 

RECENZJE / REVIEW
Liliana Kaczor pobierz / download
Wojciech Königsberg, AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej, Wydawnictwo Znak, Kraków; s. 480