Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 9 – 2019 (3)

  • access_time 8 października 2019
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

 

ARTYKUŁY / ARTICLES
Jakub Idzik pobierz/download
Man in the world of old and new media – selected concepts of media influence and their contemporary interpretations

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta pobierz/download
Deepfake jako skomplikowana i głęboko fałszywa rzeczywistość
Deepfake as a complicated and deeply false reality

Tomasz Skrzyński pobierz/download
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski odnośnie gazu ziemnego według projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku
Ensuring Poland’s energy policy regarding natural gas according to the draft of Poland’s Energy Policy until 2040

Bogdan Zdrodowski pobierz/download
Istota bezpieczeństwa państwa
The essence of state security

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Źródła japońskiej koncepcji pancerników lotniczych
Sources of Japanese aircraft-carrier battleship concept

Żanna Osikowicz pobierz/download
Bezpieczeństwo informacyjne i kulturowe Ukrainy w warunkach wojny hybrydowej
Information and cultural security of Ukraine in the conditions of a hybrid war

Jerzy Kordas pobierz/download
Stare i nowe gry interesów wokół Nord Stream
Old and news games of businesses around Nord Stream

Mirosław Borkowski pobierz/download
Bezpieczeństwo zdrowotne – wybrane prawa pacjenta w aptece
Health safety – selected rights of the patient in the pharmacy

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta pobierz/download
FakeApp jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa politycznego i informacyjnego
Fakeapp as a new threat to political and information security

Jakub Idzik, Maciej Ujma pobierz/download
Jeden protest dwa medialne obrazy świata: protest lekarzy rezydentów w relacjach wieczornych programów informacyjnych „Wiadomości” TVP i „Fakty” TVN
One protest, two media pictures of the world: a protest of resident doctors in the evening news programs ‘Wiadomości’ TVP and ‘Fakty’ TVN