Studia de securitate

Slider

Editorial Board

dr hab. Janusz Falecki, prof. UP – the Editor-in-Chief (Pedagogical University of Krakow)
dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP – deputy Editor (Pedagogical University of Krakow)
dr Klaudia Cenda-Miedzińska – secretary of the Editorial Board (Pedagogical University of Krakow)
dr Agnieszka Warchoł – statistical editor (Pedagogical University of Krakow)
dr Paweł Łubiński – editor/language editor (Pedagogical University of Krakow)
dr Paulina Motylińska – editor/database coordinator (Pedagogical University of Krakow)
mgr Justyna Rokitowska – editor/ database coordinator (Pedagogical University of Krakow)

Thematic Editors

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB – theory of security, methodology of security (WSB Univeristy in Dąbrowa Górnicza)
dr hab. Janusz Ropski, prof. UP – social security (Pedagogical University of Krakow)
dr hab. Robert Socha, prof. AWSB – national security, transborder security (WSB University in Dąbrowa Górnicza)
dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK – sociology, political science (Jan Kochanowski University in Kielce)
dr hab. Paweł Lubiewski prof. WSPol – public security, migration (Police Academy in Szczytno)
dr hab. Małgorzata Bereźnicka, prof. UP – education (Pedagogical University of Krakow)
dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP – information security, security culture (Pedagogical University of Krakow)
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW- security education (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
dr hab. Krzysztof Przybyszewski, prof. UAM – philosophy of security, human rights (Adam Mickiewicz University in Poznań)
dr Andrzej Czop – internal security (Pedagogical University of Krakow)
dr Paweł Rafał Ostolski – national security, education (War Studies University, Warsaw)
dr Grzegorz Piela – military security (War Studies University, Warsaw)

News