Studia de securitate

Slider

REDAKCJA

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – redaktor naczelny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP – zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Klaudia Cenda-Miedzińska – sekretarz redakcji (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Agnieszka Warchoł – redaktor statystyczny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Paweł Łubiński – redaktor/redaktor językowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Paulina Motylińska – redaktor/koordynator zasobów internetowych (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
mgr Justyna Rokitowska – redaktor/koordynator zasobów internetowych (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. Andrzej Czop, prof. WSB – bezpieczeństwo wewnętrzne (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB – teoria bezpieczeństwa, metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
dr hab. Robert Socha, prof. AWSB – bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo transgraniczne (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK – socjologia, politologia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Paweł Lubiewski prof. WSPol – bezpieczeństwo publiczne, migracje (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
dr hab. Małgorzata Bereźnicka, prof. UP – pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW- edukacja dla bezpieczeństwa (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Krzysztof Przybyszewski, prof. UAM – filozofia bezpieczeństwa, prawa człowieka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Paweł Rafał Ostolski – bezpieczeństwo narodowe, pedagogika (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
dr Grzegorz Piela – bezpieczeństwo militarne (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Aktualności