Studia de securitate

Slider

Redakcja

dr Rafał Klepka – redaktor naczelny

dr Przemysław Mazur – sekretarz redakcji

dr Klaudia Cenda-Miedzińska

dr Katarzyna Pabis-Cisowska

dr Edyta Sadowska

dr Tomasz Wójtowicz

mgr Justyna Rokitowska

lic. Jakub Idzik – asystent redaktora naczelnego

 

Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Olga Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska – przewodnicząca

prof. UP dr hab. Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. UP dr hab. Małgorzata Bereźnicka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. dr Maria Alzira De Almeida Pimenta, Universidade De Uberaba, MG, Brazylia

prof. dr Anabela Da Silva Moura, Viana do Castelo Polytechnic, Higher School Of Education, Portugalia

prof. UP dr hab. Janusz Falecki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. dr Saadet Gülden Ayman, Uniwersytet Stambulski, Turcja

dr António Luís Jorge Gumbe, Ministério de Cultura da República de Angola, Angola

prof. WSPol dr hab. Adam Hołub, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska

prof. dr Ane Kirkegaard, Uniwersytet w Malmö, Szwecja

prof. UP dr hab. Roman Kochnowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Vasyl Kostycki, Narodowy Uniwersytet im. T.Szewczenki w Kijowie, Ukraina

prof. Xymena Kurowska, Central European University w Budapeszcie, Węgry

prof. dr Mei-Lan Lo, Institute of Visual Art Education, National Hualien University of Education, Tajwan

prof. Xavier P. Mao, North-Eastern Hill University, Indie

prof. doc. dr. Jiri Prokop, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Czechy – Polska

prof. UP dr hab. Janusz Ropski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Ryszard Rosa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska

prof. dr Antonina Shuliak, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

prof.  dr Liu Shu-Ying, National Hualien University of Education, Tajwan

prof. UP dr hab. Tomasz Skrzyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. WSB dr hab. Jerzy Świeca, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Polska

prof. zw. dr hab. Sergiusz Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr hab. Przemysław Wywiał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. UP dr hab. Andrzej Żebrowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Remigiusz Kasprzycki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Przemysław Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

 

Aktualności